Din bostedsadresse i folkeregisteret 30. juni 2017 avgjør hvor du har stemmerett og hva som er ditt stemmelokale.

Disse har stemmerett ved stortingsvalg.
Norske statsborgere som:

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du være innført i manntallet. Alle norske statsborgere blir automatisk innført i manntallet.

Manntallet lages på bakgrunn av opplysningene som er registrert om velgeren i folkeregisteret 30. juni i valgåret. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni 2017, er du registrert i manntallet i kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun avlegge stemme i den kommunen du er manntallsført.

Har du sammenhengende bodd mer enn 10 år i utlandet, opphører den automatiske registreringen. Dersom du da ønsker å stemme ved valget, må du søke om å bli innført i manntallet.

Vil du sjekke at du står oppført i manntallet for Røyken kommune?

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på rådhuset fra tirsdag 11. juli.

Adresse:

Røyken rådhus
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i samemanntallet.

Alle personer bosatt i Røyken kommune som er oppført i samemanntallet har fått tilsendt egen informasjon om valget.

Søknad om innføring eller eventuell klage sendes til Sametinget.

For mer informasjon om Sametingets valgmanntall se www.sametinget.no

Alle som er registrert i manntallet mottar valgkort. På kortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er veldig fint om du tar med deg valgkortet ditt når du skal avgi din stemme på valgdagen. Dette vil lette arbeidet med å registrere deg som velger, og det går derfor raskere for deg å stemme.

Har du ikke mottatt valgkortet i posten, kan det skyldes problemer med postgangen. Dersom du ikke har mottatt valgkort eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. 

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Alle velgere skal vise legitimasjon, selv om velgeren er kjent for stemmemottaker. Gyldig legitimasjon skal inneholde

  • Navn
  • Bilde
  • Fødselsdato

Eksempler på gyldig legitimasjon:

  • Pass
  • Sertifikat
  • Bankkort med bilde
  • Studentkort

Kontakt politisk sekretariat