I Røyken avholdes stortingsvalget søndag 10. september og mandag 11. september.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Du kan forhåndstemme fra 10. august til 8. september. Dette gjør du på servicetorget på rådhuset mellom klokken 08.00 og 15.30.

Adresse:

Røyken rådhus
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

I tillegg er det langåpent:

Tirsdag 29. august kl. 08.00-18.00

Torsdag 31. august kl. 08.00-18.00

Mandag 4. september kl. 08.00-18.00

Tirsdag 5. september kl. 08.00-18.00

Onsdag 6. september kl. 08.00-18.00

Torsdag 7. september kl. 08.00-18.00

Du kan også forhåndsstemme her:

Rortunet kjøpesenter, Slemmestad

Torsdag 31. august kl. 15.00-19.00

Fredag 1. september kl. 12.00-19.00

Lørdag 2. september kl. 10.00-18.00

Røykensenteret, Røyken sentrum

Fredag 25. august kl. 14.00-20.00

Tidlig forhåndsstemmegivning

Dersom du er bortreist i perioden for forhåndsstemmegivning eller av andre grunner ønsker å avgi stemme før denne tid, kan du fra 3. juli til og med 9. august avgi «tidligstemme» ved rådhuset i Røyken. Du kan da ringe 31 29 60 00 eller komme innom servicetorget og avtale tid for å avgi stemme.

Adresse:

Røyken rådhus
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Vær snill å ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Stortings- og sametingsvalget er søndag 10. september og mandag 11. september 2017. Valglokalene har følgende åpningstider: søndag 10. september kl. 14.00-18.00 og mandag 11. september kl. 09.00-21.00.

På valgkortet ditt står det hva som er ditt nærmeste stemmelokale. Men du kan også stemme ved et av de andre lokalene på lista under.

  • Husk å ta med legitimasjon
  • Dersom du har med valgkort, går stemmegivningen raskere

Oversikt over valglokalene.
Ved stortings- og sametingsvalget 2017 kan du stemme ved et av disse valglokalene.

  • Spikkestad og Hyggen – ROS Arena, Ovnerudveien 1, 3430 Spikkestad
  • Midtbygda – Midtbygda skole, Vangsfjellveien 1, 3440 Røyken
  • Sydskogen og Torvbråten – Torvbråten skole, Skogveien 16, 3470 Slemmestad
  • Slemmestad og Nærsnes – Slemmestad ungdomsskole, Skolebakken 7, 3470 Slemmestad
  • Frydenlund – Frydenlund skole, Astrid Skares vei 72, 3474 Åros

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme eller møte frem i valglokalet på valgdagen 10. og 11. september, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndstemme der du oppholder deg.

Fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i Røyken kommune er onsdag 6. september 2017. 

Søknadsskjema for å stemme hjemme finner du for nedlasting her.

Det kan også fås ved henvendelse til servicetorget på telefon 31 29 60 00 eller e-post:

Søknaden sendes via e-post til:

eller til:

Røyken kommune
Valgstyret
Katrineåsveien 20
3440 Røyken.

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon når du skal stemme på valgdagen eller ønsker å forhåndsstemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Vi anbefaler alle å ta med valgkortet. Dette vil lette arbeidet med å registrere deg som velger og det går derfor raskere for deg å stemme.

Kontakt politisk sekretariat