Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år, samtidig med sametingsvalget. Ved stortingsvalg velges det 169 representanter fra 19 fylker. Det velges 9 representanter fra Buskerud. Neste stortingsvalg holdes høsten 2017. Røyken kommune arrangerer todagers valg søndag 10. september og mandag 11. september 2017.