Røyken kommune er med i tre regionale samarbeidskonstellasjoner.

Osloregionen (78 kommuner og 5 fylkeskommuner) fokuserer på regionens plass og styrke i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Se mer om mål, strategier og prosjekter på www.osloregionen.no

Vestregionen (15 kommuner) fokuserer på strategisk samarbeid innen samferdsel, transport og næring og videre på felles kultursatsninger som "Kunst Rett Vest". På  www.vestregionen.no får du oversikt over aktuelle prosjekter og nyheter som skjer på den regionale arenaen.

Region Vestviken består av Røyken, Hurum og Lier kommune, og har samarbeid innen saker som samferdsel, stedsutvikling, folkehelse. I rådet sitter ordførere, varaordførere og rådmenn, samt leder for det største opposisjonspartiet i hver kommune. Rådet administreres av kommunalsjef for næring og kultur i Røyken kommune, Jan Erik Lindøe.

Kontakt politisk sekretariat