Kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplanens arealdel den 25. september 2014.

Kunngjøring av vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015 - 2027.

Kommunestyret i Røyken vedtok planprogram for kommuneplanens arealdel for Røyken kommune 2015 - 2027, sak 0060/2014 (ref. nr.: 14/53).

Planprogrammet beskriver planens formål, planprosessen, medvirkning og utredninger. Planen omfatter Røyken kommune og skal legge rammer for videre utvikling av kommunen.