Selskapets virksomhet

Vinn Industri Drammen er en VEKST-bedrift som gir tilbud til 33 yrkeshemmede på VTA-tiltak, samt temporære tiltak i regi av NAV. Selskapet eies av kommunene Drammen, Nedre Eiker og Røyken. Virksomhetens filosofi er å fremskaffe arbeidsoppdrag som passer for opplæring og kvalifisering av yrkeshemmede. Gjennom nitidig fokus på “kunden i sentrum” og å overholde kvalitetskrav og leveringstider, har bedriften oppnådd tillit i konkurransepregede markeder. Dagens kunder krever “just in time” konsepter og gode logistikkfunksjoner.

Mål med kommunens eierskap

Kommunens fremste formål er å sikre tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede.

Selskapets formål

Å sikre og å utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede, gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmede gjennom tilrettelagt kvalifisering.

Selskapsledelse

Styreleder: Morten Sandvold
Styremedlem (nestleder): John H. Jacobsen
Styremedlem: Ingunn Rese
Styremedlem: Kathrine Kreutzer
Styremedlem (ansattes rep.): Gunder Jansson
Daglig Leder: Vegard Kildebo

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10 093 887 9 870 411 9 625 213
Årsresultat 196 422 223 029 287 735 
Sum eiendeler 5 232886 5 137 747 4 790 640 
Gjeld 1 088 014 1 189 297 1 065 219
Egenkapital 4 144 873 3 948 450 3 725 421

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 111 200 728 036 57 500 42
2015 90 000 713 168 52 923 42
2014 90 000 680 834 55 687 42

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

995 856 360

Stiftelsesår

1990? (1985 iflg. Drammens eierportal)

Kommunens eierandel

15%

Øvrige eiere

Drammen kommune 65%
Nedre Eiker kommune 20%

Aksjekapital

100 000