Selskapets virksomhet

Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/Sverige, Vindkraft utlandet og eiendom. 

Selskapets formål

Vardar AS skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. 

Selskapsledelse

Styreleder: Roar Flaathen
Nestleder: Ingvild Ragna Myhre
Styremedlem: Jon Andreas Steen
Styremedlem: Kristin Ourom
Styremedlem: Kristian Thowsen
Daglig Leder: Thorleif Leifsen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 204 187 000 -30 061 000 128 283 000
Årsresultat 171 716 000 -104 561 000 126 897 000
Sum eiendeler 4 720 448 000 4 259 280 000 4 211 902 000
Gjeld 3 144 890 000 2 796 135 000 2 642 258 000
Egenkapital 1 575 558 000 1 463 145 000 1 569 643 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016       x 1 778 000 1 423 000 5
2015 714 000 1 592 000 180 000 4
2014 696 000 2 092 000 193 000 5

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

977 028 442

Stiftelsesår

1996

Kommunens eierandel

8, 10% (B-aksjer)

Øvrige eiere

Buskerud Fylkeskommune eier samtlige A-aksjer. I tillegg eier kommunene i Buskerud B-aksjer.