Selskapets virksomhet

Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/Sverige, Vindkraft utlandet og eiendom. 

Selskapets formål

Vardar AS skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. 

Selskapsledelse

Styreleder: Geir Lae Solberg
Nestleder: Hans Olav Rostveit
Styremedlem: Ingvild Myhre
Styremedlem: Bjørg Totland
Styremedlem: Svein Ola Ulven
Daglig Leder: Thorleif Leifsen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter -30 061 000 128 283 000 227 526 000
Årsresultat -104 561 000 126 897 000 250 314 000
Sum eiendeler 4 259 280 000 4 211 902 000 3 844 219 000
Gjeld 2 796 135 000 2 642 258 000 2 366 924 000
Egenkapital 1 463 145 000 1 569 643 000 1 477 294 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 714 000 1 592 000 180 000 4
2014 696 000 2 092 000 193 000 5

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

977 028 442

Stiftelsesår

1996

Kommunens eierandel

8, 10% (B-aksjer)

Øvrige eiere

Buskerud Fylkeskommune eier samtlige A-aksjer. I tillegg eier kommunene i Buskerud B-aksjer.