Generelt om stiftelsen

Offentlig badeplass. Utleie av bebyggelse til feriested, kulturelle formål, private engasjementer, møte- og kursvirksomhet og andre lignende formål. Ikke økonomisk utbytte utover å skaffe midler til drift, vedlikehold og eventuell utbygging.

Stiftelsens formål

Ideell stiftelse med allmennyttige formål. Eie og drive eiendommen Skogsborg.

Spesielle merknader

Røyken kommune oppnevner styret.

Selskapsledelse

Styreleder: Rolf Karlsen
Styremedlem: Bjørge Eigil Bøhn
Styremedlem: Torill Kollonen Nilsen
Styremedlem: Cato Steinsvåg
Vaktmester: E-post: 

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 708 863 721 000 677 665
Årsresultat 72 813 -77 000 25 916

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 26 200 170 829 17 875 1
2015 - - - 2
2014 25 900 - 19 375 1

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

977 176 913

Stiftelsesår

1996