Generelt om stiftelsen

Offentlig badeplass. Utleie av bebyggelse til feriested, kulturelle formål, private engasjementer, møte- og kursvirksomhet og andre lignende formål. Ikke økonomisk utbytte utover å skaffe midler til drift, vedlikehold og eventuell utbygging.

Stiftelsens formål

Ideell stiftelse med allmennyttige formål. Eie og drive eiendommen Skogsborg.

Spesielle merknader

Røyken kommune oppnevner styret.

Selskapsledelse

Styreleder: Torill Kolloen Nilsen
Styremedlem: Bjørge Eigil Bøhn
Styremedlem: Rolf Lilledahl Karlsen
Styremedlem: Grethe Ingrid Utvei
Daglig leder: Solvår Kolloen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 721 000 677 665 754 000
Årsresultat -77 000 25 916 92 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 - - - 2
2014 25 900 - 19 375 1

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

977 176 913

Stiftelsesår

1996