Selskapets virksomhet

Røyken og Hurum Legevakt er et kommunesamarbeid etter kommunelovens §27. Legevaktsordningen er ikke et eget rettsobjekt og er ikke registrert i Foretaksregisteret. Legevakten er underenhet av Røyken kommune. Avdelingen er egen tjeneste under helseenheten, administrativt under helsesjef og kommunalavdeling helse, omsorg, sosial. Daglig leder har de siste årene hatt tittel som avdelingsleder.

Regnskapet er en del av Røyken kommunes regnskap.

Mål med kommunens eierskap

Røyken kommune er pålagt å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Formålet med eierskapet er på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt for drift av interkommunal legevakt og kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Selskapets formål

Røyken og Hurum legevakt har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til kommunal legevakt og kommunalt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Selskapsledelse

Styreleder: Tone Merete Svenkerud
Styremedlem: Ivar Hovden
Styremedlem: Kjetil Andreas Nesland
Styremedlem: Øydis Jahren
Konstituert leder: Toril Magnussen

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

Legevakten er underenhet av Røyken kommune med organisasjonsnummer 987 697 474

Stiftelsesår

2001

Kommunens eierandel

Hurum kommune og Røyken kommune er deltakere i samarbeidet med eierandeler tilsvarende den enkelte kommunens prosentvise andel av samlet innbyggertall i virkeområdet.

Øvrige eiere

Hurum kommune