Generelt om stiftelsen

Eie og forvalte boliger som i dag eies av Røyken kommune, samt eventuelt å erverve nye boliger for gjennom dette å medvirke til å skaffe boliger.

Egen juridisk enhet, tildeling av bolig utføres av Røyken kommune.

Spesielle merknader

Røyken kommune oppnevner styret.

Selskapsledelse

Styreleder: Arne Dessen
Styremedlem: John Rikard Gaarder Knutsen
Styremedlem: Børre Pettersen
Daglig leder: Svein Erik Hekleberg

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14 596 708 12 442 000 8 610 242
Årsresultat 5 245 012 5 199 000 882 171

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 450 000 250 000 145 000 2
2015 - - - 1
2014 41 250 469 829 42 063 1

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

980 400 549

Stiftelsesår

1998