Selskapets virksomhet

Røyken Eiendomsutviklings (REU) forretningsidé er å drive eiendomsutvikling; det innebærer kjøp, utvikling, drifting og salg av fast eiendom.

Selskapet ble opprettet ved en fisjon fra REAS ved inngangen til 2010 og overtok en betydelig eiendomsmasse ved opprettelsen. De største eiendommene som ble overtatt da selskapet ble opprettet var Follestad Næringspark og Hyggenveien 35 i Røyken, sistnevnte eiendom er siden solgt.

Mål med kommunens eierskap

Eiers hovedmålsetning er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å bruke REU som et virkemiddel for å oppnå best mulig forvaltning av REU’s og eiers investeringer i eiendommer og således skape langsiktige lønnsomhet og bidra til å oppfylle politiske mål for eier.

Selskapets formål

Å erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom samt andre oppgaver i forbindelse med dette.  Erverv av fast eiendom kan også skje gjennom direkte eller indirekte erverv av aksjer eller andre selskapsandeler.

Selskapsledelse

Styreleder: Erling Andre Nilsen
Styremedlem (nestleder): Lasse Narjod Thue
Styremedlem: Rune Kjølstad
Styremedlem: Hans Kristian Lingsom
Styremedlem: Anita Winsnes
Daglig Leder: Ola Mæhlum

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter

13 084 550

7 158 000 23 443 000
Årsresultat 3 752 585 - 1 222 000 - 380 000
Sum eiendeler 149 047 519 148 378 000 156 096 000
Gjeld 29 080 513 27 164 000 29 660 000
Egenkapital 119 967 006 121 214 000 126 436 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 - 716 577 151 875 1,4
2014 - 682 444  205 910 1,4

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

995 856 360

Stiftelsesår

2010

Kommunens eierandel

100%

Aksjekapital

29 692 520 (31.12.13)