Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å være katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i Drammensregionen. Selskapets virksomhet er både rettet mot etablering/videreutvikling av kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialisering av kunnskap (næringsrettet innovasjon) og å utvikle et miljø for samfunnsmessig innovasjon samt utnytte grenseflatene mellom bedrifts- og samfunnsutvikling.

Selskapet skal ved sin virksomhet ikke ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

Selskapets formål

Papirbredden Innovasjon AS er et regionalt innovasjonsselskap. Vår målsetting er å skape flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Buskerud.

Selskapsledelse

Styreleder: Pål Yngve Smits
Styremedlem: Are Fosse
Styremedlem: Larry Bringsjord
Styremedlem: Heidi Kapstad
Styremedlem: Lars Lund-Roland
Styremedlem: Per Christian Voss
Daglig Leder: Tina Wågønes

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter

7 832 663

7 428 205 9 072 298
Årsresultat - 182 904 - 267 774 26 959
Sum eiendeler 2 898 089 2 421 392 3 586 602
Gjeld 2 261 418 1 601 817 2 499 253
Egenkapital 636 670 819 574 1 087 349

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 150 000 788 919 94 988 4
2014 171 150 988 475 199 833 5

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

990 319 960

Stiftelsesår

2006

Kommunens eierandel

3,2%

Øvrige eiere

Validus AS, SIVA, Drammen kommune, Papirbredden eiendom AS, Vardar AS, Nedre Eiker kommune, Høgskolen i Buskerud, Lindum AS, AS PLTZ Aass, Nordea Bank Norge ASA, DnB, Drammen Næringslivsforening, Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Ål kommune, Sande kommune, Svelvik kommune

Aksjekapital

5 616 100