Selskapets virksomhet

Hovedforretningsområder er mottak og behandling av avløpsslam, forurenset vann samt forurenset betong.  Selskapet har ingen ansatte, men leier tjenester fra sine eiere.

Mål med kommunens eierskap

Sikre avfallsbehandling og gjenvinningsvirksomhet..

Selskapets formål

Avfallsbehandling, gjenvinningsvirksomhet m.v. på Oredalen i Hurum kommune.

Selskapsledelse

Styreleder: Pål Yngve Smits
Styremedlem (nestleder): Roar Arne Skryseth
Styremedlem:  Heidi Martinussen
Styremedlem: Marit Sæthre Vannebo
Daglig Leder: Bjørn Øivind Østlie

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44 275 794 46 658 064 43 628 000
Årsresultat 10 635 291 11 041 018 12 180 000
Sum eiendeler 48 260 019 46 623 006 45 568 000
Gjeld 31 886 989 30 885 267 30 871 000
Egenkapital 16 373 030 15 737 739 14 697 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 84 776 - 56 000 0
2015 82 551 - 56 000 0
2014 - - - 0

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

989 171 798

Stiftelsesår

2005

Kommunens eierandel

32%

Øvrige eiere

Lindum AS, Hurum kommune