Selskapets virksomhet

Hovedforretningsområder er mottak og behandling av avløpsslam, forurenset vann samt forurenset betong.  Selskapet har ingen ansatte, men leier tjenester fra sine eiere.

Mål med kommunens eierskap

Sikre avfallsbehandling og gjenvinningsvirksomhet..

Selskapets formål

Avfallsbehandling, gjenvinningsvirksomhet m.v. på Oredalen i Hurum kommune.

Selskapsledelse

Styreleder: Pål Yngve Smits
Styremedlem (nestleder): Roar Arne Skyseth
Styremedlem: Marit Sæthre Vannebo
Styremedlem: Heidi Martinussen
Daglig Leder: Bjørn Øivind Østlie

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 46 658 064 43 628 000 37 572 000
Årsresultat 11 041 018 12 180 000 6 362 000
Sum eiendeler 46 623 006 45 568 000 31 926 000
Gjeld 30 885 267 30 871 000 19 409 000
Egenkapital 15 737 739 14 697 000 12 517 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 82 551 - 56 000 0
2014 - - - 0

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

989 171 798

Stiftelsesår

2005

Kommunens eierandel

32%

Øvrige eiere

Lindum AS, Hurum kommune