Selskapets virksomhet

Kommuneadvokattjenester er interne administrative støttetjenester. Det ytes ikke tjenester til innbyggerne og avgjørelsesmyndighet vil i svært begrenset grad delegeres til samarbeidet.

Styret (administrativt opprettet) har ansvaret for den administrative styringen av samarbeidet. Kommuneadvokaten må gi råd og prosedere saker på faglig uavhengig grunnlag på vegne av den enkelte kommune. Det faglige ansvaret bør derfor ligge hos den administrative ledelsen, og ikke hos styret. 

De faglige vurderinger bør være en sak mellom den enkelte kommune som oppdragsgiver (klient) og kommuneadvokaten som faglig rådgiver.

Selskapets formål

Utvikle og drive effektiv produksjon av advokattjenester og andre juridiske rådgivningstjenester i deltakerkommunene.  Samarbeidet kan også ivareta tilsvarende oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. 

Selskapsledelse

Styreleder: Olav Grande
Styremedlem: Sveinung Kvamme
Styremedlem: Tor Kristian Eriksen
Styremedlem: Leif Arne Steingrimsen
Styremedlem: Kari Høyer
Styremedlem: Anne Britt Stinessen
Daglig leder: Thalina Kofoed Skramstad

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 12 116 767 11 312 118 11 640 949
Årsresultat 1 918 869 1 431 215 890 505

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 0 979 000 - 8
2014 0 950 000 - 8

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

898 432 262

Stiftelsesår

2010

Kommunens eierandel

15%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Sande kommune, Svelvik kommune, Hurum kommune, Nedre Eiker kommune