Selskapets virksomhet

Kemneren i Drammensregionen har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver. Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.

Målet er at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav, skal oppleve at de får god informasjon og veiledning, som igjen gir korrekt regnskapsførsel og bokføring, og dermed mindre feil i skatteregnskapet.

Kemneren i Drammensregionen har oppgaveansvar med: Forskuddstrekk (Skattetrekk), arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatter, skatt fra utenlandske aksjonærer, kommunale eiendomsavgifter, parkeringsgebyr og parkeringsanmerkninger, renter og omkostninger samt øvrige kommunale krav.

Mål med kommunens eierskap

Fremste målet er å ivareta Røyken kommunes oppgaver og plikter i henhold til bestemmelsene i skattebetalingsloven, instruks for skatteoppkrevere og folketrygdlovens § 24-4.

Selskapets formål

Utvikle og drive effektiv tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester for deltakerkommunene på området skatteinnkreving, herunder deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver som følger av skattebetalingsloven, instruks for skatteoppkrevere og folketrygdlovens § 24-4. Samarbeidet kan også ivareta tilsvarende oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter.

Selskapsledelse

Styreleder: Kari E. Høyer
Styremedlem (nestleder): Olav Grande
Styremedlem: Leif Arne Steingrimsen
Styremedlem: Inger-Lise Gjesdal
Styremedlem: Eivind Lien
Daglig leder: Annett Henriksen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32 242 172 31 631 028 21 240 816
Årsresultat 848 266 1 130 287 744 858

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 - 884 000 , 32
2015 - 862 000 - 33
2014 - 833 000 - 33

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

995 748 185

Stiftelsesår

2010

Kommunens eierandel

18%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Sande kommune, Svelvik kommune, Hurum kommune