Selskapets virksomhet

Jobbhuset Røyken AS (tidligere Røyken Produkter as) har som formål å tilby varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet eller benytte andre arbeidsmarkedstiltak.  

Tilbudet er for personer som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Selskapet eies av Røyken kommune og Jobbhuset Hurum AS, som er 100 % eid av Hurum kommune.

Mål med kommunens eierskap

Kommunens fremste formål med eierskapet er å sikre arbeids- og treningsplasser for yrkeshemmede.

Spesielle merknader

Generalforsamlingen i Jobbhuset Røyken AS har besluttet å utrede mulighetene for fusjon med Jobbhuset Hurum AS. Saken vil bli forelagt politisk behandling i 2016.    

Selskapets formål

Opprette arbeids- og treningsplasser for yrkeshemmede ved produksjon og salg av varer og andre tjenester.

Selskapsledelse

Styreleder: Bjørn Tore Hansen
Nestleder: Hege Erichsen Godheim
Styremedlem: Espen Sandvold
Styremedlem: Snorre Opsahl
Daglig Leder: Jan Åge Fjell

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6 626 585 6 257 360 6 102 565
Årsresultat 756 293 325 076 292 423
Sum eiendeler 9 880 768 10 803 325 10 933 572
Gjeld 4 720 145 6 398 996 6 854 318
Egenkapital 5 160 623 4 404 329 4 079 254

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 - 233 639 27 500 6
2015 - 211 707 26 100 25
2014 - 265 284 15 200 26

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

984 860 013

Stiftelsesår

2002

Kommunens eierandel

32%

Øvrige eiere

Hurum kommune

Aksjekapital

222 000