Selskapets virksomhet

Hassel fengsel ligger i Skotselv i Buskerud, mellom Hokksund og Vikersund, og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå, primært utslusingsfengsel for straffedømte menn fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå, men kan også innenfor gjeldende regelverk motta domfelte direkte til soning. Eiendommen er på ca 300 mål med bl.a. gårdsbruk, fjøs og gartneri.

Selskapets formål

Fengsel, leies ut til staten ved Justisdepartementet.

Selskapsledelse  
Styreleder   1 rep fra Øvre Eiker i kraft av å representere eierkommunen.
Styremedlem  1 rep fra hver av de øvrige eierkommunene. Røyken representeres ved Ola Mæhlum.

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

973 770 853

Stiftelsesår

Har vært brukt som fengsel siden 1992

Kommunens eierandel

6,46%

Øvrige eiere

Eies av 7 kommuner i Buskerud