Selskapets virksomhet

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som forsyner ca. 125 000 mennesker med vann i kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande.

Selskapet forvalter tre hovedvannkilder: Glitre, Røysjø og Sylling vannverk.

Mål med kommunens eierskap

Kommunens mål med eierskapet er å sikre:

  • Nok vann til å dekke behovet i kommunen.
  • En vannforsyning som til en hver tid tilfredsstiller myndighetenes kvalitetskrav. 
  • En vannforsyningssituasjon preget av høy grad av sikkerhet og forutsigbarhet for sluttbrukerne. 
  • En effektiv forvaltning av felles ressurser.

Selskapets formål

På en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre.

Selskapsledelse

Styreleder: George Harold Fulford
Styremedlem (nestleder): Tone Irene Lindemark
Styremedlem: Rune Svensson
Styremedlem: Christian Aakermann
Styremedlem: Janne Toft Engerud
Daglig leder: Arild Andreas Eek

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter

58 293 754

50 670 385 52 587 000
Årsresultat -474 799 889 843 -408 000
Sum eiendeler 277 007 942 343 199 248 358 409 000
Gjeld 144 541 229 219 817 114 231 359 000
Egenkapital 122 141 380 123 382 134 127 050 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 666 500 1 091 642 62 575 19
2014 328 595 1 078 638 64 025 19

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

971 034 637

Stiftelsesår

1978 – IKS fra 2002

Kommunens eierandel

15%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune