Selskapets virksomhet

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som forsyner ca. 125 000 mennesker med vann i kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande.

Selskapet forvalter tre hovedvannkilder: Glitre, Røysjø og Sylling vannverk.

Mål med kommunens eierskap

Kommunens mål med eierskapet er å sikre:

  • Nok vann til å dekke behovet i kommunen.
  • En vannforsyning som til en hver tid tilfredsstiller myndighetenes kvalitetskrav. 
  • En vannforsyningssituasjon preget av høy grad av sikkerhet og forutsigbarhet for sluttbrukerne. 
  • En effektiv forvaltning av felles ressurser.

Selskapets formål

På en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene i henhold til de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre.

Selskapsledelse

Styreleder: George Harold Fulford
Styremedlem (nestleder): Rune Svensson
Styremedlem: Marit Stykket
Styremedlem: Christian Aakermann
Styremedlem: Janne Toft Engerud
Daglig leder: Arild Andreas Eek

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 55 290 679

58 293 754

50 670 385
Årsresultat 1 996 947 -474 799 889 843
Sum eiendeler 278 003 992 277 007 942 343 199 248
Gjeld 144 365 806 144 541 229 219 817 114
Egenkapital 124 138 327 122 141 380 123 382 134

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 347 200 1 121 538 131 652 20
2015 666 500 1 091 642 62 575 19
2014 328 595 1 078 638 64 025 19

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

971 034 637

Stiftelsesår

1978 – IKS fra 2002

Kommunens eierandel

15%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune