Generelt om stiftelsen

Legat som skal brukes til beste for uføre og handikappede i Røyken.

Styret oppnevnes slik:

  • Formannskapet oppnevner 2 representanter til styret. Funksjonstiden tilsvarer valgperioden.  
  • 1 representant for de ansatte. Denne utpekes av rådmannen. Valgperiode 2 år.
  • Det kan velges inn 1 representant for brukere eller pårørende, som velges enten av brukerrådet på Bråset bo- og omsorgssenter eller av det kommunale utvalget for funksjonshemmede. Valgperioden er 2 år. Rådmannen organiserer utvelgelsen av disse.

Stiftelsens formål

Ideell stiftelse med allmennyttige formål. Legat til beste for uføre og handikappede.

Selskapsledelse

Styreleder: Lene Cecilie Bakler
Styremedlem: Wivi-Ann Søvold Kjos
Styremedlem: Bernt Leon Hellesø
Styremedlem: Svanhild Annie Stave

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 881 4 130 5 242
Årsresultat -54 488 -31 479 4 382

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 0 0 6 500 0
2015 0 0 6 250 0
2014 0 0 - 0

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

998 396 840

Stiftelsesår

1983