Selskapets virksomhet

Selskapet arbeider for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har anledning til å delta i og/eller arbeide sammen med andre selskap med tilsvarende formål. Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemiddel som er tilgjengelig og aktuelle for å fremme selskapets formål. Overskudd/underskudd skal disponeres etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte.

Mål med kommunens eierskap

Fremme utbygging og standardheving av E134 og RV23.

Selskapet har ikke ansatte. Selskapet kjøper sekretærtjenester og administrative tjenester eksternt fra selskapet Kons AS som er eid av daglig leder Børge Skårdal. Kostnader til dette i regnskapet 2013 er kr. 750 000 eks mva

Selskapets formål

Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme interessene til viktige sidegrener til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringer, når dette styrker arbeidet for korridoren.

Selskapsledelse

Styreleder: Roald Aga Haug
Styremedlem (nestleder): Gry Anette Rekanes Amundsen
Styremedlem: Laila Irene Johansen
Styremedlem: Olav Kasland
Styremedlem: May Britt Vihovde
Styremedlem: Arne Bergsvåg
Styremedlem: Eva Elisabeth Norèn Eriksen
Styremedlem: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Styremedlem: Atle Kvåle
Styremedlem: Harald Grande
Daglig leder: Børge Skårdal

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1 268 000 1 820 331 1 671 472
Årsresultat 56 000 22 989 53 187
Sum eiendeler 4 194 000 4 307 529 5 211 933
Gjeld 1 636 000 1 806 164 2 773 557
Egenkapital 2 558 000 2 501 366 2 438 376

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 71 250 * 11 494 **
2014 73 255 * 12 562 **

** Selskapet har ikke ansatte.

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

982 420 857

Stiftelsesår

2001

Kommunens eierandel

10 aksjer á kr 1 000 (ca. 2,8%)

Øvrige eiere

45 aksjonærer eier hver 10 aksjer á kr 1000.

Aksjekapital

410 000 (31. desember 2013
450 000 (juni 2014)