Selskapets virksomhet

Selskapet arbeider for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har anledning til å delta i og/eller arbeide sammen med andre selskap med tilsvarende formål. Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemiddel som er tilgjengelig og aktuelle for å fremme selskapets formål. Overskudd/underskudd skal disponeres etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte.

Mål med kommunens eierskap

Fremme utbygging og standardheving av E134 og RV23.

Selskapet har ikke ansatte. Selskapet kjøper sekretærtjenester og administrative tjenester eksternt fra selskapet Kons AS som er eid av daglig leder Børge Skårdal. Kostnader til dette i regnskapet 2013 er kr. 750 000 eks mva.

Selskapets formål

Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme interessene til viktige sidegrener til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringer, når dette styrker arbeidet for korridoren.

Selskapsledelse

Styreleder: Petter Steen
Styremedlem (nestleder): Laila Irene Johansen
Styremedlem: Olav Kasland
Styremedlem: Terje Riis-Johansen
Styremedlem: John Opdal
Styremedlem: Ellen Solheim   
Styremedlem: Atle Kvåle  
Styremedlem: Arne Haldorsen  
Styremedlem: Gry Anette Rekanes Amundsen
Styremedlem: Helene Justad
Daglig leder: Børge Skårdal

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 337 818 1 268 000 1 820 331
Årsresultat 3 446 56 000 22 989
Sum eiendeler 4 380 576 4 194 000 4 307 529
Gjeld 1 809 594 1 636 000 1 806 164
Egenkapital 2 570 982 2 558 000 2 501 366

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 79 000 * 11 494 **
2015 71 250 * 11 494 **
2014 73 255 * 12 562 **

** Selskapet har ikke ansatte.

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

982 420 857

Stiftelsesår

2001

Kommunens eierandel

10 aksjer á kr 1 000 (ca. 2,8%)

Øvrige eiere

45 aksjonærer eier hver 10 aksjer á kr 1000.

Aksjekapital

410 000 (31. desember 2013
450 000 (juni 2014)