Selskapets virksomhet

D-IKT er deltakerkommunenes kompetansemiljø på drift og utvikling av informasjons- og styringssystemer. Viktige oppgaver som utføres av D-IKT er:

  • Gjennomføre mål og strategiarbeid i samarbeid med kommunene
  • Etablere IKT-arkitektur og standardisering
  • Gjennomføre felles anskaffelses- og implementeringsprosjekter
  • Etablere rammeavtaler for anskaffelse av utstyr og tjenester
  • Gi teknisk brukerstøtte og lokal bistand
  • Sikre drift og vedlikehold av felles teknisk infrastruktur, servere, telefoni og støttesystemer, samt sikkerhetsløsninger
  • Sikre vedlikehold av applikasjoner/operativsystemer i bærbare/stasjonære PCer 
  • Sikre koordinering av fellesprosjekt i kommunene
  • Ivareta deltagelse i nasjonale prosjekt og samhandlingsorganer
  • Gi rådgivning i IKT spørsmål

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre drift og utvikling av kommunens IKT-systemer. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapets formål

Gjennom målrettet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi fremme utvikling av tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester i deltakerkommunene. Samarbeidet skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

D-IKT kan også ivareta slike oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter.

Selskapsledelse

Styreleder: Svein V. Thorgersen
Styremedlem: Kirsti Aas Olsen
Styremedlem: Truls Hvitstein
Styremedlem: Per Morstad
Styremedlem: Olav Grande
Daglig leder: Gro Jeanette Iversen

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 90 511 000 87 881 000 82 737 000
Årsresultat 1 319 000 4 588 000 783 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 0 910 000 - 52
2015 0 787 696 - 50
2014 0 790 000 - 52 + en lærling

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

990 119 511 

Stiftelsesår

2006

Kommunens eierandel

18%

Øvrige eiere

Drammen kommune, Sande kommune, Svelvik kommune, Nedre Eiker kommune