Selskapets virksomhet

Bråset bofellesskap er et bofellesskap organisert som et borettslag med bemanning for 12 psykisk utviklingshemmede beboere.  Røyken kommune er andelseier i borettslaget og har sin base for personalet i bofellesskapet.

Selskapsledelse

Styreleder: Tron Bye
Styremedlem: Ragnar Bekkelund
Styremedlem: Tom Assjer
Kontaktperson: Ole Georg Ugland

Nøkkeltall: Regnskapsår 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1 624 559 1 641 269 1 603 570
Årsresultat 519 804 444 248 465 648

 

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

985 869 642

Stiftelsesår

2003

Kommunens eierandel

kr. 1 800 000.