Selskapets virksomhet

Bråset bofellesskap er et bofellesskap organisert som et borettslag med bemanning for 12 psykisk utviklingshemmede beboere.  Røyken kommune er andelseier i borettslaget og har sin base for personalet i bofellesskapet.

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

985 869 642

Stiftelsesår

2003

Kommunens eierandel

kr. 1 800 000.