Selskapets virksomhet

Bølstadsenteret borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Boligene selges gjennom Lier boligbyggelag.  Røyken kommune tildeler.

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

979 731 450

Stiftelsesår

1998

Kommunens eierandel

k4. 400 (2 andeler)