Selskapets virksomhet

Bølstadsenteret borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Boligene selges gjennom Lier boligbyggelag.  Røyken kommune tildeler.

Selskapsledelse:  
Styreleder Egil Arne Lund
Styremedlem Liv Schie Hammerfjeld
Styremedlem Wigdis Skogvoll Bakke
Kontaktperson Egil Arne Lund
Nøkkeltall: Regnskapsår 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2 605 160 2 547 608 2 547 608
Årsresultat 1 252 818 940 876 512 084

 

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

979 731 450

Stiftelsesår

1998

Kommunens eierandel

k4. 400 (2 andeler)