Selskapets virksomhet

Biblioteksentralen (BS) er leverandør av bøker og alle typer medier, katalogdata, elektroniske tjenester, alarm- og sikkerhetsløsninger og publikasjoner til bibliotekene. BS har anbudsavtaler om salg av bøker/medier og katalogdata til et stort flertall av norske kommuner. BS har utviklet effektive logistikkløsninger som sikrer høy leveringskvalitet. Et eget kundesenter yter service til kundene.

BS er også morselskap i BS konsern som driver sin virksomhet under merkenavnet Bibliotekenes Hus. BS konsern leverer kvalitetsprodukter, løsninger og tjenester til bibliotek,skoler og andre offentlige institusjoner og er samlet den ledende leverandør innenfor sine markedsområder.

Selskapets formål

Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.  Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner.  I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.  Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.

Selskapsledelse

Styreleder: Siri Austeng
Styremedlem (nestleder): Lars Peder Brekk
Styremedlem: Ruth Ørnholt
Styremedlem: Paul Henrik Kielland
Styremedlem: Jørund A. Ruud
Styremedlem: Liv Bryn
Styremedlem: Line Silsand
Daglig Leder: Bjørge Hofseth

Nøkkeltall

Årsregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 762 125 000 805 973 000 671 801 000
Årsresultat -1 169 000 114 476 000 30 114 000
Sum eiendeler 428 666 000 444 562 000 300 074 000
Gjeld 136 023 000 127 180 000 105 035 000
Egenkapital 292 643 000 317 382 000 195 039 000

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2016 337 866 1 538 170 304 200 162
2015 299 886 1 244 379 372 000 149
2014 333 700 1 207 780 633 063 131

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

910 568 183

Kommunens eierandel

0,21%

Øvrige eiere

419 kommuner eier 87 %, 14 Fylkeskommuner eier 11 %, KS eier 2 %, Norsk Bibliotekforening eier 0,3 %

Aksjekapital

1 142 400