Selskapets virksomhet

Drammensregionens interkommunale krisesenter har et døgnkontinuerlig tilbud til kvinner og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Senteret har tett samarbeid med andre hjelpeinstanser i kommunene for å gi brukerne et best mulig tilbud.

Mål med kommunens eierskap

Sikre et krisesentertilbud til barn, kvinner og menn. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Selskapets formål

Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lovens krav til krisesentertilbud etterleves.

Selskapsledelse

Styreleder: Synnøve Tovsrud
Styremedlem: Kari E. Høyer
Styremedlem: Birgit W. Solberg
Styremedlem: Tone Merethe Svenkerud
Styremedlem: Øydis Jahren
Styremedlem: Rune Frøiland
Styremedlem: Elsebritt Grasbekk
Styremedlem: Halvard Helgesen
Daglig leder: Ingunn Eidset Åker

Nøkkeltall

Årsregnskap 2015 2014 2013
Driftsinntekter 10 864 141 11 709 613 10 218 810
Årsresultat 0 0 -71 460

Honorar

År Styrehonorar Lønn daglig leder Revisjonshonorar Antall ansatte
2015 - 642 000 - 21
2014 - 642 000 - 21

Selskapsinformasjon

Organisasjonsnummer

971 484 624

Stiftelsesår

2011

Kommunens eierandel

12,5%

Øvrige eiere

Hurum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik, Lier, Drammen kommuner