Røyken kommune har eierinteresser i en mengde ulike selskaper og samarbeidsformer. Nedenfor finner du en oversikt over disse selskapene og samarbeidsformene. Selskaper hvor Røyken kommune har indirekte eierskap omfattes ikke.

Aksjeselskaper

 • Røyken Eiendomsutvikling AS
 • Røyken Eiendom AS
 • Vinn industri Drammen AS
 • Papirbredden Innovasjon AS
 • Biblioteksentralen SA (Konsern)
 • Jobbhuset Røyken AS
 • E134 Haukelivegen AS
 • Lindum – Oredalen AS (LOAS)
 • Vardar AS

Interkommunale selskaper

 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 • Glitrevannverket IKS
 • Vestviken 110 IKS
 • Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap IKS (VIVA)

Samarbeid etter kommunelovens §27 (§27-samarbeid)

 • Drammensregionens interkommunale havnevesen 
 • Røyken og Hurum interkommunal legevakt samt døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
 • Kemneren i Drammensregionen
 • Kommuneadvokaten i Drammensregionen
 • Drammensregionens kommunale IKT-tjeneste (D-IKT)
 • Drammensregionens interkommunale krisesenter (Betzy krisesenter)

Stiftelser

 • Røyken kommunes boligstiftelse
 • Stiftelsen Skogsborg
 • Emmy og Thorleif Olsens legat til beste for uføre og handikappede

Øvrige samarbeidsformer

 • Hassel fengsel
 • Bråset bofellesskap borettslag
 • Bølstadsenteret borettslag
 • Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen