Velkommen til Røyken kommune!

Her bor det nær 22.000 innbyggere, og vi blir stadig flere. Røyken er nemlig en av kommunene i Norge som vokser raskest.

I Røyken er det godt å leve. Jeg er stolt av våre 1.500 ansatte som hver dag gjør en innsats for innbyggerne. Jeg er dessuten stolt av skolene og barnehagene våre og det blomstrende næringslivet – blant annet i Røyken næringspark ved Follestad.

Mellom to fjorder


Røyken ligger flott til mellom Drammensfjorden og Oslofjorden. Her har vi en lang kystlinje, fine strender og turområder i marka.

Røyken har et aktivt idrettsmiljø og flere moderne idrettshaller. I januar 2017 åpnet dessuten Røykenbadet. Dette er et av Norges flotteste svømmeanlegg. Røykenbadet er viktig i et folkehelseperspektiv. Her er det både svømmebassenger, treningssenter, klatrevegg og helsetjenester som fysioterapi og frisklivssentral.

Slår av en prat med innbyggerne


Jeg har vært ordfører i Røyken siden høsten 2015. Det er en svært givende jobb. Som ordfører er jeg opptatt av å møte innbyggerne og høre deres innspill. Derfor reiser jeg med jevne mellomrom rundt i bygda der folk samles. Innspillene fra innbyggerne tar jeg med meg videre.

Ny og større kommune


I juni 2016 vedtok politikerne i Røyken, Hurum og Asker at de tre kommunene skal gå sammen og bygge en ny kommune. Fra 1.januar 2020 blir det en helt ny kommune med 90.000 innbyggere og rundt 6000 ansatte. Kommunens navn blir Asker, og kommunesenteret blir Asker. Men tettstedene i Røyken skal fortsatt bestå og utvikles. Innbyggerne skal fortsatt ha nærhet til servicefunksjoner.

Min visjon for Røyken i årene fremover er at vi skal bevare grønne Røyken. Vi skal leve opp til visjonen vår: Grønn, nær og levende. Derfor blir det viktig å jobbe for bedre kollektivtransport og bedre tilbud for syklende og gående.

Som ordfører er jeg dessuten svært opptatt av forebyggende arbeid for barn og unge. Vi er stolte av det tilbudet vi har i Røykenhuset 0-23. Her er tjenester til barn og unge samlet, og her jobber ansatte tverrfaglig til det beste for barnet og familien.

Kontakt meg gjerne!


Har du noe på hjertet? Send meg gjerne en  eller ring meg på 482 86 996.

Hilsen Eva Norén Eriksen, ordfører