Fra vedtaket om sammenslåing mellom Røyken, Hurum og Asker og til den nye kommunen er operativ.

  • Juni 2016: Kommunestyrene i Røyken, Hurum og Asker besluttet å søke om å få slå seg sammen. I Røyken fattet kommunestyret dette vedtaket 16. juni. Den nye kommunen skal hete Asker.
  • 8. juni 2017: Stortinget vedtok kommunesammenslåingen.
  • Vår 2018: Kongen i statsråd godkjenner den nye kommunen.
  • 2017 - høst 2019: Den nye kommunen skal bygges med utgangspunkt i en rekke delprosjekter. Arbeidet er i gang.
  • September 2019: Kommunevalg. Innbyggerne velger de 55 representantene som skal utgjøre det nye kommunestyret.
  • November 2019: Fellesnemnda (ni politikere fra de tre kommunene som har fungert som interimstyre for den nye kommunen) opphører. Kommunestyret overtar oppgaver og ansvar.
  • 1. januar 2020: Vi er en ny kommune.