Innbyggerundersøkelser, faktanotater og rapporter som var del av politikernes beslutningsgrunnlag.

Innbyggerundersøkelser:

Våren 2015 gikk Røyken, Hurum, Lier, Asker, Bærum og Hole kommuner sammen for å utrede konsekvensene av ny kommunestruktur.

Som en del av dette arbeidet ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i de seks kommunene.

Svarene i innbyggerundersøkelsen ble analysert av Trøndelag Forskning og Utvikling, og resultatet skulle gi politikerne et faktabasert grunnlag for fremtidige veivalg.

Les mer om resultatet av innbyggerundersøkelsen fra mai/juni 2015.

NB! Etter vedtak i kommunestyret i desember 2015, utredet Røyken fire muligheter for kommunestruktur:

  • Røyken, Hurum, Asker og Bærum
  • Røyken, Hurum og Asker
  • Røyken og Hurum
  • Røyken alene som i dag

I mai 2016 ble det gjennomført en ny innbyggerundersøkelse. Her kan du lese resultatet av innbyggerundersøkelsen fra mai 2016

Rapporter

I 2015 gikk kommunene Asker, Bærum, Hole, Røyken, Hurum og Lier sammen og bestilte en felles utredning om konsekvensene av ny kommunestruktur fra Agenda Kaupang.

Denne Agenda Kaupang-rapporten var del av faktagrunnlaget som politikerne  brukte i det videre arbeidet med kommunereformen.

I 2016 laget Deloitte en rapport om kommunesammenslåing på vegne av Røyken, Hurum og Asker kommuner.

Deloitte-rapporten var også del av faktagrunnlaget som politikeren brukte i det videre arbeidet med kommunereform.

Faktaark:

Areal, transport og miljø

Virksomhetsøkonomiske konsekvenser

Nye oppgaver og forholdet til stat og folkevalgt region

Lokal identitet og demokrati

Næringsliv og næringsutvikling

Samfunnsmessige vurderinger