Røyken kommune sendte ut en informasjonsbrosjyre om kommunereformen til alle husstander.

Du kan også lese infobrosjyren her.