I april 2016 var det fire folkemøter om kommunereformen. Her kan du se presentasjonen fra møtene.

Politikerne i Røyken ønsket å involvere innbyggerne før de vedtok veivalget for Røyken.

Derfor ble det arrangert folkemøter om kommunereformen i de store tettstedene i Røyken. Møtene ble holdt 4.april (Slemmestad), 5.april (Midtbygda), 7.april (Spikkestad) og 11.april (Åros).

Fikk du ikke med deg folkemøtene? Her er presentasjonen som ble holdt av rådmann Per Morstad og kommunalsjef Jan Erik Lindøe.