Vil du vite mer om bakgrunnen for reformen?

På regjeringens side kommunereformen.no kan du lese mer om bakgrunnen for reformen og hva som skjer fremover.

Du kan også lese om kommunereformen på fylkesmannen.no.