Her er rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for Røyken kommune i 2018.

Det er kommunestyret som vedtar satser for kommunale avgifter. Det skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.

Alarm

Feietjenester

Helse og omsorg

Kultur

Renovasjon (RfD)

SFO og barnehage

Plan, bygg og oppmåling

Vei, vann og avløp (Viva IKS)