Torsdag 12. april kl. 17.30 - 19.00 på Røyken brannstasjon holder vi kurs i hvordan du søker om byggetiltak på egen eiendom. Garasje, tilbygg og terrasse er eksempler på tiltak du selv kan søke om.

 

Byggesaksavdelingen inviterer til kurs i hvordan du søker om tiltak på egen eiendom. Vi anbefaler at du tar med deg et kart der du har tegnet inn tiltaket, og tegninger på hva du vil søke om. Det kan også være lurt å forberede seg ved å sette seg inn i reguleringen for eiendommen din.

 Dersom du ønsker å delta kan du melde deg på til