Planstrategi ble innført som planleggingsverktøy med den nye Plan- og bygningsloven i 2009.

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og omfatter både en strategisk drøfting av samfunnsutviklingen i kommunen, og en fullstendig oversikt over planbehovene i kommunen i kommende 4-årsperiode (valgperiode).