Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020 – 2032 er i gang. I denne omgang skal kommuneplanens samfunnsdel utarbeides. Arbeidet med arealdelen igangsettes først i 2020 og vil bli varslet senere.

For å klargjøre kommuneplanprosessen, skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram. Formannskapene i Røyken, Hurum og Asker kommuner har i møte 22.1.2019 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

Frist for høringsinnspill er 20. mars 2019.

Her kan du gi høringsinnspill

Mer informasjon om kommuneplan for nye Asker finner du på nye.asker.no