• Oppstart av plan / varsel om planoppstart

Dette er svært tidlig i planarbeidet. Den som står bak planen har en idè om hva som skal gjøres med området, men planen er ikke detaljert. Planavdelingen i kommunen har kommet med sin foreløpig vurdering av planideen. Hvem som helst kan komme med innspill til planen

  • Offentlig ettersyn / høring av planforslag

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. Planen er da ferdig utarbeidet, og fordeler og ulemper med planen skal være belyst.

Ved offentlig ettersyn kan alle uttale seg. Innspillene sendes til kommunen. Kommunens saksbehandler og forslagsstiller vurderer om noen av innspillene er så viktige at planen må endres. Kommunen/planavdelingen kan vurdere om saken eventuelt ikke kan anbefale

  • Vedtatt plan

Planen er endelig vedtatt av kommunestyret. Gjennom en vedtatt reguleringsplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

Man kan klage på en vedtatt plan, men det er kun naboer og dem med rettslig klageinteresse som kan gjøre dette. Klagen sendes til kommunen, med det er Fylkesmannen som til slutt avgjør om en klage skal føre frem.