Gebyrregulativet inneholder blant annet priser for byggesaker, reguleringssaker, deling, kart, refusjon, seksjonering, arealoverføring og grensejustering.