Alle arealplaner blir digitalisert og vises i karttjenesten til kommunen. Kartsiden inneholder en rekke forskjellige funksjonaliteter. De fleste funksjonene er selvforklarende. Karttjenesten kan tilby følgende digitale kartdata:

  • Grunnkart med eiendomsgrenser
  • Plandata (kommuneplan og reguleringsplaner)

Dataene kan leveres i formatene SOSI, DXF, DWG og SHAPE.