Planen ble varslet i mai 2013.

Reguleringsplanen ble 1. gangsbehandlet i Formannskapet 18.02.2016. Saksdokumenter og vedtak finner du her.

Status etter vedtak: Behandling av denne planen innstilles frem til det foreligger en overordnet plan for fyllinger i Røyken kommune.