Detaljregulering for Spikkestadveien 3-5-7

26.11.2015 vedtok kommunestyret i Røyken kommune detaljregulering for gnr.21 bnr.23 mfl. Saksnr.15/353 (PS 0086/15)

De vedtatte plandokumentene finner du her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Buskerud som er klageinstans. Klagen skal sendes til Røyken kommune på e-post  eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Fristen for å klage er 15.01.2016. Vi ber om at klagen blir merket med saksnummer 15/353.