Detaljregulering av gnr. 38 bnr 573 m.fl. - Bibelsenter i Slemmestad - Sannhetens ord.

Status: Kommunen venter på komplett planforslag fra forslagsstiller.