Reguleringsplanen for Rortunet ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 17.12.2015, møtesak nr. 103/15. I kommunestyret ble det blant annet bestemt at planens skulle vedtas med lysregulering i krysset FV165 – Kirkealléen/Skolebakken og rundkjøring i krysset FV165 – Sundbyveien.

Reguleringsplanen for Rortunet ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 17.12.2015, møtesak nr. 103/15. I kommunestyret ble det blant annet bestemt at planens skulle vedtas med lysregulering i krysset FV165 – Kirkealléen/Skolebakken og rundkjøring i krysset FV165 – Sundbyveien.

Etter klagesaksbehandling 25.02.2015, sak PS/16, har kommunestyret i Røyken besluttet at det i detaljreguleringsplan for Rortunet skal etableres lysregulering i kryssene FV165- Kirkealleen/Skolebakken og FV165/Sundbyveien

Nytt plankart finner du her.

De vedtatte plandokumentene fra kommunestyremøte 17.12.2015 finner du her.

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Begrunnet klage sender du til postmottak@royken.kommune.no eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du oppgir saksnummer 15/333 i klagen.

Klagefristen er 25.03.2016.