Områdereguleringsplan for Slemmestad ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 14.09.2017. Kommunestyrets vedtak av områderegulering for Slemmestad ble påklaget av flere. I sitt vedtak fra 15.03.2018, stadfester Fylkesmannen i Buskerud Røyken kommunes vedtak av 14. september 2017. Dette betyr at områdeplanen nå gjelder fullt ut.

Dokumentene i saken: 

Bestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Kvalitetsplan

Miljøprogram

Volummodell

Saksprotokoll

Fylkesmannens vedtak 15.03.18