Områdereguleringsplan for Slemmestad ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 14.09.2017. Kommunestyrets vedtak om områderegulering for Slemmestad er påklaget av flere. Administrasjonen har derfor besluttet at områdeplanen er gitt utsatt iverksetting for Vaterland-området. Dette betyr at områdeplanen ikke gjelder for Vaterland før klagene er endelig avgjort.

Vaterland-området omfatter feltene BKB1_1-5, BKB2_1-2, BKB3, BKB8_1-2, BKB10-11, BAA1-2, inkludert torg, veianlegg og grøntarealer, i plankartet. 

Dokumentene i saken: 

Bestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Kvalitetsplan

Miljøprogram

Volummodell

Saksprotokoll