Detaljregulering for Lillelien, Slemmestad

26.11.2015 vedtok kommunestyret i Røyken kommune detaljregulering for gnr.38 bnr.361 mfl. Saksnr.15/500 (PS 0085/15)

NB! Nytt dokument med oppretting i vedtaket.

De vedtatte plandokumentene finner du her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Buskerud som er klageinstans. Klagen skal sendes til Røyken kommune på e-post  eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Fristen for å klage er 15.01.2016. Vi ber om at klagen blir merket med saksnummer.