Kommunestyret i Røyken kommune har i møte den 1. oktober 2015 i møtesak 0067/15 vedtatt Kommunedelplan for kystsonen.

Se alle vedlegg i saken under kommunestyrets møte 1. oktober i møtesak nummer 0067/15 her