Dette er en oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner og temaplaner som er under arbeid. Arbeidet med arealplaner skal offentliggjøres i tre faser av planprosessen: varsel om oppstart av planarbeidet, offentlig ettersyn/høring av planforslaget og kunngjøring av vedtaket.

Igangsatt planarbeid

Her ser du en oversikt over planer som er varslet oppstart av kommune eller av en privat forslagstiller. Klikk på planen for mer informasjon. 

Høring av planforslag

Her ser du en oversikt over planer som bygningsrådet eller formannskapet har vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring. 

Nylig vedtatte planer

Her ser du en oversikt over planer som er nylig vedtatt.