Dette er en oversikt over kunngjorte reguleringsplaner, kommuneplaner og temaplaner sortert etter faser.

Varsel om oppstart

Planer som har tidligere vært varslet og som er under arbeid, kan du finne under "annet pågående planarbeid".

Høring av planforslag

Planer som har vært ute til offentlig ettersyn, og foreløpig ikke vedtatt, kan du finne under "annet pågående planarbeid".

Vedtatte planer

Annet pågående planarbeid

Tidligere vedtatte planer