Etter matrikkelforskriftens §12 skal utlevering av nabolister kun skje til personer som har et formål i samsvar med matrikkellovens §30.

Hvordan bestille naboliste:

Personlig oppmøte:

  • Før Servicetorget kan utlevere nabolister, må registreringsskjema være fylt ut og gyldig legitimasjon være framvist.

Skriftlig henvendelse:

  • Ferdig utfylt registreringsskjema sendes til kommunen per post/e-post. Kommunen sender deretter ferdig produsert naboliste til rekvirentens folkeregistrerte adresse (eller annen verifiserbar adresse).

Dersom henvendelsen sendes per e-post skal følgende adresse benyttes:

Dersom henvendelsen sendes per post skal følgende adresse benyttes:

Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken