Kartsiden til Røyken kommune inneholder en rekke forskjellige funksjonaliteter. De fleste funksjonene er selvforklarende og enkle å bruke, men det er også noen mer kompliserte funksjoner som krever litt mer av brukeren. På denne siden vil vi jevnlig prøve å legge ut noen nyttige tips som gjør bruken av kartsiden enda enklere.

Enkelte av dataene og funksjonene er kun tilgjengelig for ansatte i Røyken kommune. Tipsene som omfatter interne data og funksjoner er merket med "intern funksjon".

 • Finn leilighetens bolignummer (intern funksjon)
 • Hvor stor er eiendommen?
 • Eiendoms- og bygningsopplysninger.
 • Eiendommens areal/oppmålingshistorikk (intern funksjon)
 • Feil med eiendomsgrenser.
 • Terrengprofil / Lengdeprofil
 • Måle avstander og arealer
 • Lage link til et kartutsnitt
 • Temakart / WMS-kart 
 • Skrive ut kart
 • Tegne i kartet
 • Finn befolkning innenfor et område (intern funksjon)
 • Søk i kartbaser (SQL-spørringer)
 • Radon (delvis intern funksjon)