Røyken kommune er i besittelse av følgende:

  • Tekniske kart (1954 - 1989) i målestokk 1:1000 finnes for kommunens tettsteder samt kystsonen.
  • Økonomiske kart i målestokk 1:5000 (finnes for hele kommunen)

Kartene finnes i A1- og A0-format og leveres enten på papir eller på pdf-format. De historiske kartdataene er gebyrbelagt.

Historiske kart kan også bestilles via Statens kartverk.

Historiske flyfoto/bilder

Er du interessert i å se hvordan Røyken kommune så ut i 1954, 1961 eller 1975?

Plan-, bygg- og oppmålingsenheten har scannet arkivet med historiske flyfoto og lagt dem ut på kommunens kartside. Totalt inneholder kommunens kartside nå ca 300 flyfotografier fra perioden 1954 – 1991.

For å hente fram flyfotografiene velger du karttypen "Historiske bilder", eller krysser av for "Historiske bilder" i tegnforklaringen. For å få en best mulig oversikt over hvor det finnes slike flyfotografier anbefales det å stå i oversiktskartet når du gjør dette. Flyfotografiene åpnes ved å klikke på punktene i kartet (på kartsiden).